Ragály Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Ragály Község Önkormányzata
Falugondnoki
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3724 Ragály, Rákóczi Ferenc út 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Falugondnoki szolgáltatás nyújtása az önkormányzat által jóváhagyott szakmai program alapján, falugondnoki tevékenység.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános,
 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség,
 • Helyismeret,
 • Gépjárművezetői gyakorlat,
 • Falugondnoki tanfolyam elvégzése 2 éven belül.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Szakmunkásképző, vagy szakközépiskolai végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • Vezetői engedély másolata,
 • Hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat a pályázatba való betekintés lehetőségéről az elbírálók részére.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020 március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Perczel Sándor polgármester nyújt, a 06-30-268-4515 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ragály Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3724 Ragály, Rákóczi Ferenc út 16.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RAG/88-2/2020, valamint a munkakör megnevezését: Falugondnoki.
 • Elektronikus úton, Zelenka Andrea részére a korjegyzoseg09@gmail.com e-mail címen keresztül.
 • Személyesen, Perczel Sándor polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3724 Ragály, Rákóczi Ferenc út 16.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról Ragály Község Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt előzetes falugyűlési szavazat alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.ragaly.hu
https://ragaly.asp.lgov.hu